Blog Image

hildonen

Hildonen blogg

er en blogg hvor jeg skriver om en del tanker jeg gjør meg utfra hva som opptar meg eller lar meg bli revet med av, engasjert.Det kan være noe jeg opplever, leser eller som følge av noe jeg registerer i mediabildet, som gjør meg engasjert.

har gjort om bruker

hverdagstanker Posted on Sun, June 09, 2013 15:33:02

for denne profilen.En skipper og hans mannskap 1864

hverdagstanker Posted on Tue, October 28, 2008 00:26:48

Elste sønnen til Alexander og Massi Ulikke Olsdatter Falk, Hans Magnus Alexandersen, som ble konfirmert i 1856, omkom på sjøen den 17. september 1864. Hans Mangus var med skipper Edvard Ovesen, øvrige mannskap var ungkarl Christian Magnus Andreassen, Hammerfest 22 år, og ungkarl Ole Pedersen Aga, Hammerfest 28 år. 

Følgende står å lese i kirkeboka for Hammerfest angående dødsårsak:

“Disse tre Mænd omkom paa Havnen ved Maasø tillige med en Person af Landdistriktet, idet af Ovesens Mandskab, der iland havde beruset sig og med magt skulde føres ombord formentlig har forvoldt Skibsjollens Kantring.”

Følgende merknad er tilføyet:

“Den berusede blev reddet, de Øvrige vare bekjente for edruelige Folk. De kunde vist ikke svømme, da de dermed vilde have havt let for at redde sig.”

Hvem den berusede var, står det her ingen ting om, da han ble reddet. Derimot døde de andre, herav sønnen til Alexander, Hans Magnus, som da var knappe 23 og et halvt år gammel. 

Skipperen Edvart Ovesen er gift med Marie Julie Pera født omkring 1930-31 i Trondheim, hennes far er Ludvig Pera. Hennes navn skrives også Perra noen steder. 

Edvard og Marie Julie får barna, Odin Julius, f. 20.06. 57, Emil Conrad, f. 20.6.59, Marie Katinka Jørgine, f. 10.11.1861 og Ole Ludvig Perra, Født 7.5.1864 og blir døpt den 24.8. samme år. Ikke en måned før faren omkommer den 17. september 1864. Enken gifter seg igjen den 12. november 1865 med “Søfarende” Isak Adolf Hedberg, i folketellingen for 1865 er hans alder 24 år, mens da de gifter seg oppgitt til å være 23 år. 

Marie Julie har en datter som heter Anna Caroline Helgesen, som står oppført som hennes datter, 16 år gammel i 1865, og er da født omkring 1849. Hun står oppført å være født i Trondheim. Så hun har antageligvis vært gift før eller fått barn utenfor ekteskap tidligere, før Edvart Ovesen og hun fikk barn. Deres første barn i Hammerfest blir født i 1857, omkring 8 år senere. Jeg finner ikke at Edvard og Marie Julie gifter seg i Hammerfest, så de kan være gift et annet sted. Peter Bruun er han prestesønn?

hverdagstanker Posted on Mon, October 27, 2008 01:07:06

Vi skal nå se hva som skjer med Maianne Nilsdatter Sjödin. I forrige innlegg så kom datteren til Marianne, Christine Petrika til Hammerfest i 1861 eller 1862. Den 6. september 1863 gifter så Marianne seg med Nordmannen Ungkarl og Fisker Kristian Berg Arentsen. Vi skal nå dvele litt ved denne Kristian Berg Arensen, ifølge kirkeboken er han 22 1/2 år da han gifter seg med Marianne. De gifter seg i Hammerfest Landsogn.

Kristian Berg Arentsen er født den 1. august 1841 i Gilleskåaal eller Gildeskål i Nordland som stedet heter i dag. Han blir døpt den 29. august samme år. 

Foreldrene er Arent Johannessen født ca 1793 i Lurø i Nordland og giftet seg den 19. mai 1834 med Valborg Serine Pedersdatter. Han skal være 41 år da de gifter seg og er fra Landvær tror jeg det står i Luuröe i Nordland, Hun er 26 år og fra er fra Byennesset tror jeg det står da de gifter seg. 

Hans far heter Johannes Hansen fra Sanvær i Luröe og hennes far er Peter Brun. Jeg finner en ved navn Peter Bruun i Gildeskål i 1801, som er sønn av sognepresten Hans Bruun, 68 år, husbonde og enkemand efter 2dt ægteskab, yrke sogneprest, her finner jeg hans børn Peter Bruun, 25 år og ugift. Valborg Serine Pedersdatter skal i følge giftemål være født ca. 1808, og kan være sønn av denne Peter Bruun, eller Peter Brun. Vi vil se at navnet Brun går igjen i slekten både hos søskene til Kristian Berg Arentsen og hans søsken og påfølgende barn. Så Brun navnet stammer nok fra morsiden, Valborg sin slekt. 

På Internett finner jeg en dansk side med Dinclow/Dinclou slekten og her finner jeg sognepresten Hans Pedersen Brun under punkt 18.12, oppført som Sogneprest i Gildeskål og død omkring 1804, gift med Edel Cathrine Knutsdatter Brown, andre gang med Barbro Margrethe Gjertsen el. Jersing født 1740 død 13. nov 1799 og tilslutt Dortothea Catharina Bugge Kaurin født 1749 og død 1831. 

Barn fikk Hans Pedersen Brun med Barbro Margrethe Gjertsen, hans andre kone, første kone døde på barselseng med tvillinger. 

Barna er Jens, Peder, Henrich, Karen Strømer, Elisabeth (Lisa) Schøller og Edel Catharina. 

Til nå har jeg ikke funnet ut forbindelsen her med Peter Bruun eller Brun og sognepresten, så det ligger en usikkerhet i dette. Om faren til Valborg er prestesønnen. 

Vi skal se nærmere derfor se nærmere på foreldrene til Kristian Berg Arensen. Faren Arent Johannesen og moren Valborg Serina Pedersdatter får to barn før Kristian blir født. Det er Anna Pauline Andrine Arensdatter og Petter eller Peter Christian Brun Arensen. Henholdvis født 3. august 1834 og 20. mai 1836. Anna Pauline er født på Rødøy og døpt den 24. august samme år. Petter Christian Brun er født på Gjesöe, Rødøy og døpt den 5. juni 1836. 

I 1841 flytter Arent og Valborg til Gildeskål med de to elste barna, og de oppholder seg i Lekanger så langt jeg kan tyde av flyttemeldingen. 

Hvordan kommer så Kristian Berg Arensen til Hammerfest hvor han gifter seg med Marianne i 1863, jo i kirkebok for Hammerfest 1857-1869, s. 375 i 1863 finner vi Gift mand Arent Johannesen med attest fra Rödö den 15. mai 1863, også sønnen Christian Berg Arentsen, 20 år kommer til Hammerfest for å bosette sig, fra Rödö i Gildeskaal. 

I folketellingen for 1865 finner vi i Hammerfest Landsogn, Sletnæs østre, matr. nr 178, Petter Chr. Arensen, logerende fisker, ugift 30 år, født Rødø og Dennes Fader 80 år, Aren Johannessen, fødestad Lurø. 

De bor hos enke Helene Eriksdatter som eier Jord og Hus, 49 år, fra Sydlige Sverige, og hennes barn 

Erikke Eriksdatter  16år og sønnen NIls Fredrik Eriksen 12 år. 

Hennes mann, Erik Eriksen Qvik eller Kvik, Sletnes, omkommer på sjøen uten å være funnet den 5. desember 1862, omkring 45 år. Enken sitter da med datteren Erina (Erine; Erikke) født 27. nov. 1850, døpt den 22. juni 1866 og blir konfirmert den 20. juni 1869. Broren Niels Frederik blir født den 4. januar 1854, døpt den 3. sept samme år og konfirmert samme dato som søsteren. 

Moren Helene Eriksdatter skal hvis nok komme opprinnelig fra Øvre Kalix i Sverige.    Det som skjer i dette hjemmet når Arent Johannessen og sønnen Petter Christian Brun Arensen bosetter seg hos enken, er at jam dem 27. juli 1866 gifter seg med Helene Eriksdatter, hennes far står oppført som Erik Eriksen. 

Så langt jeg har funnet ut så blir de barnløse, men ikke hva gjelder Petter Christian, som nok vi skal se roter seg noe bort. Mye tyder på at det er datteren til Helene, Erina eller Erine som Petter Christian i får en sønn med den 14. november 1873, for det står at moren til Peter Christian er Pige Erine Eriksd. og faren er Peter Brun Arensen, Gift Mand, Sletnes. Det står også følgende “Omstendigheter rundt uekte fødsel Pigens Moder”. 

Vi skal stoppe opp der, og gå tilbake til broren Kristian Berg Arentsen som gifter seg altså med Marianne Nielsdatter Sjödin den 6. september 1863. Men før det skjer så blir sønnen deres født, Peter el. Peder Brun Kristiansen født den 5. august samme år og døpt den 6. september, samme dag som de gifter seg. 

I februar samme år, nærmere bestemt den 27. februar 1863 får broren, Olaus Nielsen Sjødin og Magdalene en sønn, Nils Abreham, Han blir født i Kagelv og døpt den 14. juni 1863, kort tid før søsteren føder sitt barn og hun gifter seg med faren til barnet. 

I den neste delen skal vi se nærmere på hva som skjer, med søskene til Niels Pedersen Sjödin og de øvrige vi har til nå vært inne på. Både hva gjelder barna, foreldrene og den øvrig, nære inngifte slekt og så videre.Trine Olava gifter seg, og Marianne kommer til Hammerfest…

hverdagstanker Posted on Sun, October 26, 2008 01:27:21

Nå skal vi dra til Tana, nærmere bestemt Gorgaiainen, Her finner vi Trine Olava Nielsdatter Sjödin som gifter seg med Ole Olsen Gargiainen, nærmere bestemt den 27. juni 1859. Som forlovere stiller Snedker JOhan Peders. Sandkvist ??? og Nils Hedberg. Lysning er foretatt den 19de, 20de og 21de Søndag efter Trefoldighet i 1859. Her står det C. J. Schanche, usikkert med Jen etter C. 

Videre står det at Han vaksinert Attest fra Distrikslæge Bull. Som før nevnt så er hun vaksinert i  (29.10.1832) Talvik, og av attest fra Nilsen. 

Ifølge kirkeboka så er Ole Olsen Gargiainen født i Alkola, Torneå Finland, omkring 1806, da det står at han ved ekteskapinngåelse er 51 år. Han står oppført som Kvæn og graver. 

Trine Olava er nok godt på vei med deres førstefødte da de gifter seg den 27. juni, for den 21. juli 1859 blir deres sønn født, og får navnet Johan Abreham, og døpes den 7. august samme år. I følge kirkeboken er han oppført som uægte, til tross for at de giftet seg nesten en måned før han ble født. 

Har ikke funnet ut når Trine Olava kom til Tana og hvor fra. Om hun dro via Hammerfest hvor broren Alexander og faren bodde fram til han døde i 1752. Året etter at Trine Olava har giftet seg i Tana, så blir den andre sønnen til Olaus Nielsen Sjödin født, nemlig min oldefar Christian Fredrik Olaussen., min farmors far. Hvorvidt Olaus eller andre av Trines søsken har vært i bryllupet i Tana kjenner vi ikke noe til. Vi husker at den første barnet til Olaus og Magdalene, Johannes eller Johan (født 11. 12. 1857) ble født i Lyngen. Når Christian Fredrik blir født bor de i Kagelv i Repparfjord. Den 12. april 1860 kommer Christian Fredrik til verden og blir døpt den 14. oktober samme år. 

Samme året,men noen måneder senere, nærmere bestemt den 18. august 1860 blir Nils Olai født, det er Trine Olava og Ole Olsen Gargiainens andre sønn. Han blir døpt nesten en måned senere, den 16. september 1860 i Tana kirke. 

Faren til Ole Olsen Gargiainen heter ifølge kirkeboka for Tana Ole Pers Gargiainen, og i kirkeboka står det Alkol sogn, noe som skal være på finsk antageligvis Alkola. 

Hvordan det går med Marianne Nielsdatter Sjödin får vi tegn på i juni 1862 eller 1861, for når det gjelder Indflyttede i Hammerfest for perioden 1857-1869 finner vi Pigebarnet Christine Petrika f. 26.1.47, døbt 4.7.47 som kommer fra Skjærvø og til Husfjord, hvor bl.a. Alexander bor. I merknadene kan vi lese følgende:

“Att 2/17 62 fra Ovall at Faderen av Gift Mand Per Fris Vigan af Skervø og Pige Mariane Nilsdatter Sjödin.” Datoen for attesten er ikke så lett å tyde, bortsett fra et totall og året 62, men om det står syttende er noe uklart. Som vi skrev tidligere så giftet Per Friis seg med Oline Bergitte Hansdatter i 1854, barnemoren til Ole Friis som ble født i 1852. Christine Petrika er 15 år da hun kommer til Hammerfest og Husfjordnæs. Hennes søskenebarn, Hans Magnus (Alexanders sønn) er 21 år, mens Olaus sin elste sønn er nærmere 5 år og yngste rundt 2 år. giftemål, barnedåp og konfirmasjon

hverdagstanker Posted on Thu, October 23, 2008 20:09:27

Vi får summere litt opp, Marianne eller Maria får altså en datter 26. januar 1947, Christine Petrika, på Skjervøy, nesten ti månder senere blir Mariannes yngste bror konfirmert i Lyngen, og i 1858 flytter Alexander og Madsi Ulrikke til Hammerfest, med sine to barn Niels Peder og Hans Magnus. I 1850 gifter Alexander og Madsi Ulikke seg i Hammerfest og året etter så konfirmeres Marianne. Den 6. juni 1852 dør så faren deres i Husfordnæs og begraves den tyvende juni. Over et år senere, nærmere bestemt den 8. november 1853 dør så yngste sønnen til Alexander og Madsi Ulrikke, Niels Peder, og begraves den 13 samme måned. 

Den 5. juni 1857 så gifter Olaus seg med Magdalene eller Malene Abrehamsdatter, født den 31. mars 1832 i Ballajok i Kvalsund kommune. Foreldrene er Abraham Ballajok Johannesen (født 23.09.1798 i Enontekiö, Finland) og Grete Larsdatter (født 1794). Faren og moren til Malene drukner den 22. januar 1840 sammen med broren hennes, Johannes Gustav Abrahamsen (født 26.08.1822, Repparfjord, konfirmert 13.10.1839). Hun har en bror som er født 11.09.1835. 

Den 11. desember 1857 blir sønnen til Olaus og Malene født i Kvalvik i Lyngen, og blir døpt den 5. april 1858. Året etter at Marianne Nielsdatter Sjödin blir konfirmert, så får faren til hennes datter Peer Friis en sønn den 21. mars 1852, moren er Olene Bergitte Hansdatter, Ole, født i Vigen på Karlsøy. Ungkarl Peder Friis, Vigen vedgaar det Factum at han er far til barnet, og gifter seg med Olene Bergitte Hansdatter den 8. januar 1854, hun er da 36 år ifølge kirkeboken, han 37. Hennes far er Hans G. Hansen. Da broren Ole blir født er søsteren (datteren til Marianne) Christine Petrika fyldt 5 år. Vi må regne med at hun bor sammen med moren i Husnæsfjord. 

Året før Olaus og Malene gifter seg, den 15. juni 1856 konfirmeres den elste sønnen til Alexander og Madsi Ulrikke, Hans Magnus, femten år gammel. Moren er nesten 41 år mens faren er rundt 36 år gammel. 

I det neste innlegget skal vi følge familien videre og se at såvel Marianne og Trine Olava gifter seg. Olaus og Marianne blir konfirmert

hverdagstanker Posted on Mon, October 20, 2008 21:57:20

I mitt siste innlegg så var jeg inne på at familien kom til Talvik i 1831, nå skal vi se litt på det jeg avsluttningsvis var inne på, når Marianne og Olaus ble konfirmert. Jeg fikk via Steinar noen årstall og sjekket disse, og Olaus, den yngste av barna ble først konfirmert av disse to. 

I følge kirkebok for Lyngen 1839 – 1858, side 189, no 7 ble Olaus Nilsen konfirmert den 17. oktober 1847, altså året før Alexander og Madri Ulrikke, med barna Hans Magnus og Niels Peder kom til Hammerfest. Vi har jo sett at Olaus giftet seg i Lyngen, ti år senere, den 5. juni 1857. Det er vel å anta at han ble boende i Lyngen fram til han giftet seg ti år senere. 

Marianne ble konfirmert i Hammerfest den 22. juni 1851, altså nesten 4 år senere. Vi finner henne oppført i kirkeboka for Hammerfest 1843 – 1856, side 159, no 13, hvor det står Mariane Nieldatter født 23. Februar 1822, Vinje, datter av Niels Sjødin og avdøde hust. Catharine Meldal. Når det gjelder hennes karater og oppførsel står det å lese:

“læser maadeligt inden i bog- hendes Opførsel i den seneste Tid ret god – i tidligere dage ikke god.”

Hun var jo en godt voksen dame, allerde 29 år og langt eldre enn sine medsøstre da hun ble konfirmert. Hun hadde jo allerede fått en datter som nå var 4 år. et lite tilbakeblikk

hverdagstanker Posted on Sun, October 19, 2008 23:48:20

Jeg vil gå litt tilbake i tid, nærmere bestemt 1831, for da finner vi at Niels Johansen Sjödin med hustru og 3 barn, flytter til Talvik i Alta. Følgende opplysninger er å finne:

Talvik 1821 – 1837:

s. 600, no 4:  tilgangs Ankomne til Sognet 1831

Niels Siödin (48 år)  hust. Stina Kathrine Meldal (39 år ) med 3  børn hvorfra ankomne: Lenvigen

Yrke: Rokkadreiar

De kommer med andre ord fra Lenvik, mest sannsynlig er det de tre yngste barna de har med seg, Marianne, Trine Olava og Olaus, henholdsvis 9 år, 6 år og 4 år, Alexander er det året omkring 11-12 år. Trine Olava har vi tidligere sett at hun blir 29. oktober 1832 vaksinert i Talvik. Det er noe usikkert hvor lenge de blir i Talvik. 8. oktober 1837 blir jo Alexander konfirmert på Karlsøy, her oppført i en alder av 17 år. Altså syv år etter at foreldrene kom til Talvik, Trine Olava blir konfirmert på Karlsøy den 26. juli 1847, ti år etter at elste broren ble konfirmert. 

Jeg har ikke funnet konfirmasjonsdato til hverken Marianne eller Olaus. Etter loven på den tiden måtte du være konfirmert for å kunne gifte deg. Olaus giftet seg jo i 1857 og Marianne så sent som i 1863. Når det gjaldt når de ble konfirmert varierer stort noen i 15-16 års alderen mens andre kunne være over tyve år før de ble konfirmert. De to yngste barna gifter seg

hverdagstanker Posted on Thu, October 16, 2008 18:45:26

Jeg skal følge barna til Niels Johansen Sjödin videre, vi har fått vite at Alexander er gift og har fått to barn, mest sannsynlig så drier det seg om tre barn, hvorav den ene som er født i 1852, dør, uten at jeg har funnet dødsdato eller sted, og at de får en sønn som blir oppkalt etter denne. NIels Peder som dør den 8. november 1853 i Huusfjordnæs, og begraves den 13. november, fem dager etterpå. Dødsårsaken er ikke oppgitt. 

Vi skal nå se litt på den yngste av barna til Niels P. Sjödin, Olaus som i 1853 fylte i juli 26 år. Jeg har ennå ikke når og hvor han ble konfirmert, men derimot funnet ut når han giftet seg. Det skjedde i Lyngen, den 5. juni 1857, underkant av en måned før han fylte 30 år. Han gifter seg med Magdalene eller Malene Abrehamsdatter som fylte 25 år den 31. mars (1832), hun er født i Ballajok i Kvalsund kommune, og døpt den 31. mai samme år. Når de gifter seg står det at han er født i Lenvik og at de oppholder seg i Qvalvik (Kvalvik) i Lyngen, da de inngår ekteskap. Hun står oppført å være fra Hammerfest. 

Senere samme år de gifter seg, så blir deres første barn født, den 11. desember 1857 i Kvalvik i Lyngen, og får navnet Johannes eller står oppført også som bare Johan, Johannes døpes den 5. april 1858. Faddere er Peder Christian Johannesen og hust., Christopher Pedersen og Mareth Olsd. 

Året etter, i 1859 gifter så søsteren seg, Trine Olava, den 27. juni 1859 med Ole Olsen Gargiainen som er født va. 1806, og som det står i kirkeboken Alkola, i Torneå Finland. De gifter seg i Tana og ifølge kirkeboka så bor de på Birkelund i Tana da ekteskapet inngåes. Han står oppført som kvæn og graver, 51 år gammel da de gifter seg. Forlovere er snedker Johan Peders. Sandkvist er det mulig det står og Nils Hedberg. 

Deres første barn blir født den 21. juli 1859, underkant av en måned etter at de har giftet seg, så hun var langt på vei da de giftet seg. I kirkeboken står han oppført som uægte og foreldrenes bosted er  Gorgaiainen Han døpes den 7. august samme år. og får navnet Johan Abreham.Next »